Opening up access to medical research data for ethical and safe EU policy

2 Responses to this post.

  1. […] a meeting at the European Parliament in June 2012 (http://tacd-ip.org/archives/674) the Director of the Nordic Cochrane Center, Professor Dr. Peter C. Gøtzsche, took a clear stance […]

  2. Posted by Ugens trick 2: Data exclusivity « on 03.06.12 at 4:25 pm

    […] udløb af patentbeskyttelsen og dermed beskytte deres fortsatte indtjening. Noget Anders Lundh og Peter Gøtzsche i forskellige sammenhænge har gjort opmærksom på og ind imellem har haft succes med at få […]

Respond to this post